Iris Heusschen

Adviseur

Sinds oktober 2019 ben ik werkzaam als adviseur bij OPPS. In mijn masteropleiding ‘European Law’ heb ik kennis opgedaan van het Europese aanbestedingsrecht, met een focus op maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen. Ik heb onderzoek gedaan naar de spanningen tussen het gebruik van levenscycluskosten als gunningscriterium en de beginselen van het Europees aanbestedingsrecht. Alhoewel ik een juridische achtergrond heb, liggen mijn interesses breder. Ik help graag publieke organisaties in het formuleren van hun ambities, doelen en uitgangspunten van hun huisvestingsopgave en de vertaling daarvan naar een aanbesteding. Daarnaast wissel ik deze werkzaamheden graag af met tenderbegeleiding of procesbegeleiding bij marktpartijen. De inzichten die ik opdoe bij zowel de publieke als de private kant gebruik ik om mijn opdrachtgevers nog beter te kunnen adviseren.

Expertise