Kwaliteitsmanagement

Ook na gunning en contractondertekening helpen we onze opdrachtgevers. We bieden diverse diensten aan op het gebied van kwaliteits- en contractmanagement. Met name bij contractvormen waarbij de opdrachtgever een vorm van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) toepast (bijvoorbeeld UAV-GC) en de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het kwaliteitsmanagement van het project.

In een contract zijn de spelregels voor de wijze waarop we met elkaar samenwerken voor een project vastgelegd. Met goede samenwerking kan dat contract gewoon in de kast blijven liggen. Hoe werkt dat dan in de praktijk?

Wij helpen opdrachtgevers én opdrachtnemers zich bewust te zijn van de contractfilosofie, de verdeling van verantwoordelijkheden en het belang van (een prettige) samenwerking. Als kwaliteitsmanager nemen we de verantwoordelijkheid voor een beheerst en transparant proces op de volgende gebieden:

  • Toetsing en acceptatie: het proces waarmee opdrachtnemer ontwikkelde producten en onderdelen van het werk ter goedkeuring en/of beoordeling aanbiedt aan opdrachtgever. Voor de opdrachtgever betekent dat de inhoudelijke beoordeling van de producten aan de hand van de eisen uit het contract.
  • Verificatie- en validatiemanagement: het proces waarmee opdrachtnemer aantoont dat het ontwerp en het werk voldoen aan de eisen uit het contract.
  • Het keuringproces: het proces waarmee opdrachtnemer aantoont dat het werk voldoet een alle vooraf bepaalde keuringscriteria (die veelal zijn vastgelegd in wet- en regelgeving).
  • Het opleveringsproces: het proces waarmee opdrachtnemer het voltooide werk inclusief alle actuele documentatie ter aanvaarding aanbiedt aan opdrachtgever.
simon

Simon Zijlstra

Kennishouder

iris

Iris Heusschen

Kennishouder

Waar doen we dit?